Om SIKO / Styrelsen, med flera, 2022


Ulf Westerberg, ordförande - 2022 / SIKO au (omval 2022)

Möja Bergs By Möja Ström 411, 130 43 Möja
Mobilnr: 070-630 08 09

Britt Fogelström, Möja, adj sekreterare - 2022 / SIKO au (omval 2022)

Urban Gunnarsson, Norrtälje, adj kassör - 2022 / SIKO au (omval 2022)


Ordinarie ledamöter:

Björn Sjöblom, Yxlan - 2022 (fyllnadsval 2022)

Björn Öberg, Landsort - 2023 (omval 2022)

Göran Lagerström, Karsholmen - 2022 / SIKO au

Gunilla Söderqvist, Nämdö - 2022 / SIKO au

Martin Hinders, Svartsö - 2022

Peter Nord, Utö - 2023 (omval 2022)

Bo Tyrefors, Gålö - avgått på egen begäran (ej omval 2022)

Jan-Evert Jäderlund, Rindö - avgått på egen begäran (ej omval 2022)


Ersättare:

Anna Walter, Husarö - 2022 (nyval 2022)

Gunnel Wärn Hede, Ornö - 2022 (nyval 2022)

Malcolm Dixelius, Nämdö - avgått på egen begäran (ej omval 2022)


Hedersledamöter:

Britta Gunnarsson, Blidö

Anne Forslund, Runmarö

Gunnar Skoglund, Utö


Revisorer:

Lotta Waldvik, Gräskö - 2022 (omval 2022)

Valberedningen, i sammarbete med styrelse, utser snarat ytterligare en ordinarie revisor på uppdrag av stämman 13/3 2022

Sture Malmgren, Åkerö, suppleant - 2022 (omval 2022)

Lennart Rohdin, Gräddö - avgått på egen begäran (ej omval 2022)


Valberedning:

Sune Fogelström, Möja (sammankallande) - 2022 (omval 2022)

Per Frideen, Ornö - 2022 (omval 2022)

Lars Berglund, Eknö - 2022 (nyval 2022)

Joel Nordstedt, Söderöra - avgått på egen begäran (ej omval 2022)

Ulla Larsson, Runmarö - avgått på egen begäran (ej omval 2022)