SIKO:s kalendarium


 

Skåvsjöholm 28 februari 2016. Foto: Nilla Söderqvist

2017

Månad Datum Aktivitet Övrigt
 Januari  Må 9/1  Slutredovisning 2016, mötesarvode mm  
   On 11/1  SIKO au skype
 
   To 19/1  Trafikantföreningen styrelsemöte  Britt, Jeje, Björn C
   Ti 24/1

 SIKO au möte med TÖS kl 10, Landstingshuset

 SIKO au+Thomas J
    - " -

 SIKO styrelsemöte kl 11.30, Landstingshuset

 
  To 26/1 Kampen om kajerna kl 8-9, Sthlms Handelskammare  Britt
   - " - Maritimt samverkanskluster kl 10-13, Mälardalsrådet  Jeje
Februari  Lö 4/2  Årsmöte Nämdö Hembygdsförening  Nilla
   On 8/2  Framtidens landsbygd, Landsbygdsnätverket,
 Länsstyrelsen
 Nilla
   To 9/2  SKVVF styrelsemöte  Nilla
   Må 13/2  SIKO au skype kl 19  
   Ti 14/2  Workshop Landsbygd o skärgård kl 10-14  Per F
  To-fre 16-17/2  Ö för Ö - Ornö, Länsstyrelsen  Uffe
   Fre 24/2  Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13 i Landstingshuset  SIKO 4+4
  Lö-sö 25-26/2  SIKO årsmöte, Åtellet Norrtälje
 SIKO:s medlems-föreningar
Mars  Lö 4/3  Årsmöte Runmarö Intresseförening  Uffe / Ulla
   Sö 5/3  SIKO au skype kl 16-18  
  Må-ti 6-7/3  Baltic Sea Future Congress, båtmässan  SKVVF
   ti 7/3  Möte Trafikantföreningen - Trafikförvaltningen  
   To 9/3  Workshop Landsbygd o skärgård kl 10-14  Per F
  Fre-sö 10-12/3  SRF årsmöte, Visingsö, SIKO har 4 platser.
 Kallelsen här!
 Uffe, Björn S, Urban Maria N
   To 14/3  SIKO Styrelsemöte  Sjöpolisen kl 13-17
 
  To 16/3  Amf 1  
     Trafikantföreningen, vintermöte  Britt, Jejje, Björn C
   Fre 17/3  SRF Skärgårdskonferens i Landstingshuset Sthlm,
 kl 10-16
 SIKO
   Ons 22/3  Exekutiva, Länsstyrelsen kl 14-16  Uffe
   To 29/3  Årsmöte Rindöborna  Björn C / Jeje
   To 30/3  SKVVF styrelsemöte  Nilla
  To-fre 30-31/3  Länsstyrelsens Ö för Ö - på Sandhamn  Uffe
April  Må 3/4  SIKO au skype kl 18.30
 
   Ti 11/4  Ref-gruppen Sjötrafik  Britt
   Ons 26/4  SIKO Styrelsemöte kl 09.00, försl försvaret
 
     SKVVF Förbundsstämma kl 13-15  Nilla
Maj  To 4/5  Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13 i Landstingshuset  SIKO 4+4
  To 11/5  Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kl 10-13  Nilla
     Årsmöte Leader Stockholmsbygd kl 18-20  Nilla
  Ti 23/5  SIKO au skype kl 19
 
  Må 29/5  Träff på Runmarö, Landsbygdsministern m fl
 Uffe
Juni  To 15/6  Exekutiva, Länsstyrelsen  Britt
     Extra medlemsstämma SKVVF  Nilla
     Invigning Nord/syd-linjen och Octava  Nilla, Britt
  Fre 16/6  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte  
  Ti 20/6  Maritimt samverkanskluster, Mälardalsrådet  Britt, Nilla
  Fre 30/6  Möte med Skärgårdslandstingsrådet m fl på Möja  Uffe, Britt, Nilla
Juli      
Augusti  On 13/8  SIKO au skype kl 19
 
  sö 20/8  Årsmöte Svartsörådet  Uffe, Rolf
  Må 21/8 Tfn-möte Bredbands-gruppen SRF Uffe
  To 24/8  BSPA-träff Nassa  Britt, Alf
  Lö 26/8 Skärgårdsting i Nynäshamn, arr. Nynäshamn, Haninge kommun SIKO:s medl.för. SSIF är medarrangör
  On 30/8 Tfn-möte Hillevi E, TRF Uffe
   To 31/8 Styrelsemöte Trafikantföreningen  Britt
September  To 7/9  SIKO au skype kl 19
 
   Fre 8/9 Tidn Skärgårdens red. grupp, träff på Möja Uffe, Britt, Företagarför. SRF
   Må 11/9 Maritimt kluster, Mälardalsrådet. Vattenburen kollektivtrafik, Stockholm  Britt
   Ti 12/9 Möte repr Horstens delägare Britt o Uffe
   To 14/9 Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13, KTH, Open Lab  SIKO 4+4
   - " - SIKO Styrelsemöte, kl 14-16, KTH bibliotek
 
  Fre-lö 15-16/9 Ö för Ö - Gällnö, Länsstyrelsen  Uffe
   On 20/9 Tfn-möte Bredbands-gruppen SRF  Uffe
   - " - SKVVF, kontaktomb. seminarium  Inställt!
   To 21/9  SKVVF styrelsemöte kl 10-12  Nilla
   - " -  Exekutiva, Länsstyrelsen kl 9-11  Uffe
   - " - Fritid & turism Mälardalsr kl 10  Nilla
   Ti 26/9 SIKO au kl 19, Hjorthagen
 
  Ons 27/9  Frukostmöte TRF + workshop, skärgårdsstrategin  
  to 28/9  Trafikantföreningen Bryggråd kl 18.30  Britt
Oktober  må 2/10 Remissvar Skärgårdsstrat.  
   Lö 7/10  SIKO Arbetsgruppsmöte + styrelsemöte, heldag, Rögrund kl 11-16
Pub kl 18-23, i Nämdö Hembygdsgård
  To 12/10  Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kl 10-13  
  Ti 17/10  Ref-gruppen Sjötrafik  INSTÄLLT!
  To 19/10 Nordiska skärgårdssamarb. Betesmarker i skärgården  
  Ti 24/10 SIKO au skype kl 20
 
  To 26/10 Presentation Skärgårdskunsk. TRF SLL  Britt o Uffe
  To-Fre 26-27/10  SRF:s arbetsgrupper, träff på Möja  
  Fre-Lö 27-28/10  Ö för Ö - Runmarö, Länsstyrelsen
 Nilla fredag, Ulla fre-lör
  28-29/10  SRF repr.-möte på Möja  Uffe, Björn...
November Fre 3/11  Remissvar RUFS 2050  
  Må 6/11 Möte på Lurkan, Ingmarsö enligt tabell 12, vintertrafiken  Britt, Joel, Thomas J
  On 8/11  Möte frakt, PTS, Lst...  Uffe
   - " -  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte kl 10  Britt
   Sö 12/11 Årsmöte Mellanskärgården  inställt
  Må 13/11 Frukost-Akademin kl 07.30-09.30 Värmdö / Nacka, på Artipelag  Nilla
     SIKO Styrelsemöte kl 10-14, försl Länsstyrelsen
 
  Ti 14/11 Sjötrafikens referensgrupp  Britt
   To 16/11 Styrmöte Trafikantförening  Britt
   On 22/11 Årsmöte Blidö-Frötuna Skärgårdsförening kl 18  
   To 23/11  SKVVF styrelsemöte  Nilla
   Ti 28/11  Exekutiva rådet  Uffe
  On 29/11 RUFS 9-16 Münchenbr.  
December  Må 4/12  SIKO au skype kl 19  
   Ti 5/6  Dialogmöte upphandling sjötrafiken  Britt
   To 7/12 Kommunalt skärgårdsråd, Värmdö kl 10-13  
   - " - Årsmöte Trafikantfören.  
   Fre 8/12  Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13 i Landstingshuset  SIKO 4+4
   Må 11/12  SIKO Styrelsemöte m lunch, Museet Hamn, Fiskis
 
   Ti 12/12  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte  Britt
  Fre 15/12 Partnerskapsmöte för Landsbygds,- Havs- och Fiskeriprogrammet. Länst.  

Möja. Foto: Agneta Österman

2018

Månad Datum Aktivitet                                                            Övrigt
Januari  Må 8/1  Slutredovisning 2017, mötesarvode mm  
   On 10/1  SIKO au fysiskt möte kl 10
 
   Lö-sö 13-14/1  Blåljusgruppen SRF (SIKO deltar), Vinön  
   On 24/1  Länsstyrelsen - paketdistr.-möte  
 

 Ti 30/1

 To 25/1

 SIKO Styrelsemöte kl 10-14, Hartwickska huset

 Nytt datum, se till vänster.

 
   Ons 31/1  Trafikverket, UD/Miljö- och Energid. kl 9-12  
Februari  Fre 2/2  Skärgårdsråd Österåkers  
   Ti 6/2  SIKO au skype  
   Ti-ons 6-7/2  SRF Skärgårdskonferens på Koster  
   To 8/2  SKVVF styrelsemöte kl 13.15  
   Lö 10/2  Årsmöte Nämdö Hembygdsförening kl 14
 
   To 15/2  Regionalt skärgårdsråd kl 10-13, Landstinget  
   To 15/2  Skärgårdsråd Värmdö kommun kl 10-13  
   Fre - Lö 16-17/2  SIKO Årsmöte, Sandhamn
 
   Må 19/2  Utvärderingsmöte Exekutivkommitten  
   Ti 20/2  Årsmöte Utö Kontakt- och Intresseförening  
   To 22/2  Vintermöte Skärgårdens Trafikantföreningen är
 flyttat till 15 mars!
 
  To-Fre 22-23/2  Ö för Ö Tjockö  
   On  28/2  Webbinarium, anpassad sjö- och landtrafik  
 Mars  Ti 6/3  Exekutivkommittens skärgårdsråd, Länsstyrelsen  
   Ons 14/3  Paketmöte på Länsstyrelsen  
     Skärgårdsråd Österåker  
   To 15/3  SKVVF styrelsemöte kl 13.15  
     Vintermöte Skärgårdens Trafikantföreningen  
   Ti 20/3  Årsmöte Rindöborna  
   To 22/3  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte  
   Lö 23-25/3  SRF:s årsmöte, Ven
 
 April  To 5/4  Trafikantföreningen styrelsemöte  
   Må 9/4  Referensgr. Sjötrafik kl 14.30-15.30  
   Lö 14/4  Baltic Fem, Roslagen  
   To 19/4  Förbundsstämma SKVVF  
 Maj  To 3/5  Skärgårdsråd Värmdö  
     SKVVF styrelsemöte kl 13.15  
   To 17/5  Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13  
 Juni  Ons 13/6
 Exekutivkommitten  
     Skärgårdsbåtens dag  
   Fre 15/6  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte  
 Juli      
 Augusti  Lö 18/8  Skärgårdsting, Dalarö  
September  To 13/9  SKVVF styrelsemöte kl 13.15  
   To 20/9  Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13  
Oktober  To 11/10  Skärgårdsråd Värmdö kommun kl 10-13  
   Fre 12/10  Exekutivkommitten  
   Ti 30/10  Referensgr. Sjötrafik kl 14.30-15.30  
 November  Fre 16/11  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte  
   To 22/11  SKVVF styrelsemöte kl 13.15  
   To 29/11  Regionalt Skärgårdsråd kl 10-13  
December  To 6/12  Skärgårdsråd Värmdö kommun kl 10-13  
   Fre 14/12  Skärgårdsstiftelsen styrelsemöte