SIKO protokoll 2020


Minnesanteckningar AU 2020

nr 1, 7 januari 2020 - Skype-möte

nr 2, 28 januari 2020 - Skype-möte

 

Styrelseprotokoll 2020

nr 1, 14 januari 2020 - på Kvarnholmen

 

Årsmöte 2020, 15-16 februari,

Ornö Skärgårdshotell, Brunnsviken 130 55 Ornö

Val av styrelse samt funktionärer:

Ändring av SIKO:s stadgar:

Två delegater från respektive medlemsförening samt SIKO:s styrelse och funktionärer (revisorer och valberedning) deltar kostnadsfritt. Övriga deltagare står respektive medlemsförening för (övernattning till subventionerat pris).

Obligatorisk anmälan senast 7 februari till Urban Gunnarsson per mejl eller telefon: 070-468 87 11

OBS! Bilburna deltagare meddelar registreringsnummer till Urban som gör en samlad bokning för SIKO-bilarna på färjan samt planerar samåkning för de som kommer med kollektivtrafiken.

Helgens programpunkter:

Lördag 15/2

 

09.00 Färja från Dalarö - incheckning på Ornö Skärgårdshotell

10.00 Ordförande hälsar alla välkomna

  • Ornöbor berättar om ön (skolan, bostäder mm)

  • Guidad busstur på ön

  • Förening/föreningar som sökt medlemskap presenterar sin verksamhet i korthet

13.00 Lunch

14.00 Skärgården idag och imorgon - Jan Olsén

  • Fika
  • Filmtajm: Levande skärgård, SIKO:s fyra kortfilmer producerade 2019

15.45 SIKO:s föreningsstämma, bland annat styrelsens förslag på stadgeändringar

  • SIKO:s Fokus- och arbetsgrupper

19.00 Middag

Söndag 16/2

 

08.00 Frukost / SIKO:s konstituerande styrelsemöte

  • SRF informerar

  • Fika

  • SIKO:s projekt Skärgårdsmentor och Skärgårdsflytten

  • SIKO:s Fokus- och arbetsgrupper, i mån av tid

12.00 Lunch

13.30 Färjan avgår från Ornö