SIKO protokoll 2020


Minnesanteckningar AU 2020

nr 1, 7 januari 2020 - Skype-möte

nr 2, 28 januari 2020 - Skype-möte

nr 3, 25 februari 2020 - Skype-möte

nr 4, 16 mars 2020 - Skype-möte

nr 5, 28 april 2020 - Skype-möte

nr 6, 11 maj 2020 - Skype-möte

nr 7, 25 juni 2020 - Skype-möte, gällande extramöte stadgeändring 2:a gången

 

Styrelseprotokoll 2020

nr 1, 14 januari 2020 - på Kvarnholmen

nr 2, 4 mars 2020 + bilaga protokollets punkt 9 - på Kvarnholmen

nr 3, (22 april) 13 maj 2020 - Skype-möte

Kort avstämning, coronaläget, 18 maj 2020 - Skype-möte

nr 4, 3 juni 2020 - Skype-möte

 

Extra medlemsmöte 2020, 3 augusti, digitalt

AU beslutade 25 juni 2020:

  • Att hålla ett digitalt årsmöte måndag 3 augusti kl 19.00 (På dagordningen endast punkterna beslut om nya stadgar samt rapport om Covid-19-läget.).
  • Medlemsföreningarna inbjuds att delta med max två representanter, som då är röstberättigade.
  • Uffe mejlade kallelse 2020-07-15:

 Hej!

Härmed kallas ni till extra föreningsstämma i SIKO den 3 augusti kl 19:00 för att för andra gången besluta om förslag på justeringar av stadgarna.

Mötet kommer att hållas digitalt p.g.a. rådande omständigheter.

Varje medlemsförening har rätt att utse MAX 2 delegater till mötet.

OBS! Obligatorisk anmälan med namn, mailadress och föreningstillhörighet senast den 23 juli till nilla.soderqvist@telia.com

Nilla kommer efter anmälan att skicka ut en Skype-länk till dom som har anmält sig samt erbjuda en tid för provuppkoppling.

Varmt välkomna!

Uffe Westerberg

Ordf. SIKO

070-630 08 09

Bifogade dokument i kallelsen:

Årsmöte 2020, 15-16 februari

Ornö Skärgårdshotell, Brunnsviken 130 55 Ornö

Styrelsen 2020

Medlemsföreningar 2020

SIKO välkomnar Möjaskärgårdens Företagarförening som blev invald på stämman 15/2 2020.

Representanter 2020


Ändring av SIKO:s stadgar:

Årsmöteshandlingar: