Dokument/Länkar

Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


Regionala skärgårdsrådet, användbara dokument hos Region Stockholm HÄR!


 

2022-12-01 Regionalt skärgårdsråd

Tema:

Besöksnäring

Presentationer efter punkterna på dagordningen:


1. Mötet öppnas - Gustav Hemming, skärgårdsregionråd

2. Lägesbild från SIKO (Göran Lagerström) Presentation (6 sidor)

3. Förstudie säsongsförlängning Stockholms skärgård (Kristina Westermark, WSP) Presentation (15 sidor)

4. Besökskraft Stockholmsregionen (Anna Bohman Enmalm) Presentation (18 sidor)

5. Stockholm Archipelago (Marie Östblom) Presentation (10 sidor)

6. Skärgårdsstiftelsen (Ulrika Palmblad Wennergren) Presentation (11 sidor)

7. Trafikförvaltningen, resenärsstatistik, säsongsförlängning, Ö-kortet, Bryggbidrag (Hans Hedenfeldt, Åsa Tivelius mfl.) Presentation (14 sidor)

8. Skärgårdskommunernas arbete med besöksnäring:

 1. Hur ser de främjande insatserna ut för besöksnäringen och säsongsförlängning ut i respektive kommun?
 2. Vilka frågor är viktigast för att långsiktigt stärka besöksnäringen i regionen? 
 • Norrtälje (Ida-Maria Oldofsson)
 • Södertälje (Bo Ohlsson), ingen rapport pga dålig uppkoppling
 • Värmdö (Ida Olesen)
 • Haninge (Ulla-Britt Öhman)
 • Vaxholm (Malin Forsbrand) anmält förhinder
 • Österåker (Kristina Eineborg)

9. Gemensam diskussion ombesöksnäring

10. Övrigt: -

11. Möten år 2023

 • 16 februari kl 13-15.30 – fysiskt på Landstingshuset
 • 11 maj – heldag studiebesök
 • 14 september kl 13-15.15 – digitalt
 • 30 november kl 13-15.15 – digitalt

2022-10-19 / Hållbarhetskonferens landsbygder i Stockholms län

Regional hållbarhetskonferens för Stockholmsregionens landsbygder 2022

Heldagskonferens i Folkets hus, Norrtälje.

Samverkan för ökad lokal livsmedelsproduktion i Stockholms län

Läs om Stockholms läns livsmedelsstrategi här!

Program nedan med korta anteckningar av SIKO (Nilla från Nämdö och Britt från Möja) som var på plats hela dagen. En inspirerande dag och särskilt värdefullt att ta del av Norrtäljes nya sätt att jobba med upphandling av småskaliga producenter, något att kika närmare på för skärgårdskommunerna. Det produceras fina råvaror på öarna i Stockholms skärgård, som kan bidra till livsmedelsförsörjningen, småskaligt förstås och med fördyrande transportkostnader. Det krävs personligt intresse och engagemang för att för en rimlig kostnad skeppa öarnas produkter till fastlandet och mellan öarna. Men likafullt ett värdefullt tillskott till regionens livsmedelsförsörjning.

 

2022-10-31 Tidningen Skärgården: Ät med lokalt, rapport från konferensen.

 

10.00 Välkomna Alla presentationer här, sid 1-72! Sörmlandsäpplen har en egen presentation, se nedan.

 • Sven-Erik Österberg, Landshövding – "Väldigt mycket mat kommer väldigt långt bort ifrån. Vi måste öka självförsörjningsgraden", citat från artikeln i Tidningen Skärgården.
 • Per Lodenius (C), kommunalråd Norrtälje – "Vi är en utpräglad landsbygds- och skärgårdskommun med flest fritidshus i hela landet. Vi är en kornbod för hela regionen. Det blir en väldigt speciell karaktär på vår kommun. Vi har mycket gröna näringar och har satsat på landsbygds- och skärgårdsfrågorna" (citat från artikeln i Tidningen Skärgården).

10.15  Hur ska vi äta nu? Trender och fakta inom hållbar livsmedelsförsörjning.

 • Johanna Björklund, biolog och forskare från Örebro universitet. Hennes forskning har fokus på hållbar mat med en tvärvetenskaplig ansats med syfte att bidra till kunskap för en hållbar samhällsförändring.
  Johanna började med att redovisa det allvarliga klimatläget globalt och lokalt men Sverige har ändå rätt gynnsamma förhållande och borde användas mer. Hon avslutade med trender inom livsmedelsförsörjning. Sid 5-26 i presentationen ovan.

11.15 Goda exempel och inspiration 

 • Stadsbruk i Roslagen - Pascale Letter, projektledare, berättade om samverkan mellan lokala småproducenter. Startade för något år sen med tre företagare. 2022 är de fem och siktar på att bli fler framöver.
  Medfinansiering från Coompanion, Region Stockholm och Norrtälje kommun: https://coompanion.se/roslagen-norrort/lokala-projekt/stadsbruk-roslagen/
  Sid 28-43 i presentationen ovan.
 • Lokal upphandling - Anna Pedersen, Norrtälje kommuns kostenhet. Lokala småproducenter kan anmäla sig till kommunens upphandling mot storkök, skolor och liknande för direktupphandling via en e-tjänst. Därefter skrivs avtal med kommunen. Priset är inte låst utan är förhandlingsbart vid respektive beställning. Detta har endast pågått något år och verkar vara mycket lyckat. Lokalproducerade varor når användarna snabbt utan krångel. Något för övriga skärgårdskommuner att kika närmare på. Sid 44-50 i presentationen ovan.
 • Sörmlandsäpplen - Charlotte Sommarin, ordförande i föreningen Sörmlandsäpplen. Startade upp 2014 med ambitionen att bland annat hålla kurser för att det ska bli fler äppelodlare i landet som är gynnsamt för småskalig äppelodling. På grund av pandemin blev kurserna digitala och man har nu 40 småodlare och musterier i samverkan i hela landet. Sörmlandsäpplen ger bland kurser i äppelodling via Länsstyrelsen i Stockholms län.
  Mer på sajten: www.sormlandsapplen.se . Presentationen här!

12.00 Reflektioner efter förmddagen. Bikupa tre och tre. Svar i menti.com:

 

12.15 Lunch

13.00 Landsbygds- och skärgårdsutveckling ur ett regionalt perspektiv

 • Gustav Hemming (C), berättade kort om det nya styret i Region Stockholm, som nu består av S, C, och MP med stöd av V.
  Gustavs ansvarsområde under kommande mandatperiod: Klimat-, infrastruktur-, och skärgårdsregionråd med ansvar för klimat- och regionutvecklingsnämnden, regionstyrelsens infrastruktur- och regionplaneutskott, miljö och hållbarhet samt sjötrafik (inklusive Waxholmsbolaget).

13.15 Kärleken till maten

 • Tareq Taylor, krögare, författare och programledare. En bra monolog med budskapet att svensk lokalproducerad mat samt råvaror är av en fantastisk kvalitet även sett i ett internationellt perspektiv – det finns all anledning att vara stolt, något som bidrar till lokal utveckling genom en välmotiverad känsla av att ”vi kan!”.

14.00 Paus och fika (hembakta kakor till fikat, fyra jättegoda sorter)

14.20 Goda exempel och inspiration 

 • Nya bostäder på landsbygden - Gunnar Casserstedt, Kiladalens utveckling AB (svb) (bygdebolag) Stavsjö. Han berättade om det lokala utvecklingsbolaget (med särskild utdelningsbegränsning (svb). Mer på www.kuab.eu där det bland annat finns en 35 min lång film som beskriver hur de gick till väga – och varför. De gav 2021 dessutom ut en bok: Bygg smart på landsbygden. Sid 58-70 i presentationen ovan.

15.10 Reflektion och avslutning Bikupa tre och tre. Svar i menti.com  (ingen bild)

2022-09-15 / Regionalt skärgårdsråd

Tema:

Övergripande om trygghetspunkter i skärgården/beredskap, trygghet och dricksvattenförsörjning

Presentationer efter punkterna på dagordningen:


1. Mötet öppnas - Gustav Hemming, skärgårdsregionråd

2. Övergripande om trygghetspunkter i skärgården, se mötesanteckningarna - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen i Stockholms län

3. Aqvify - håll koll på din brunn, (20 sidor) se även mötesanteckningarna - Rikard Tidala, Aqvify AB

4. Stavsudda grannhjälp - (8 sidor) se även mötesanteckningarna - Göran Lagerström, Stavsuddaskärgårdens Intresseförening

5. Skärgårdsstiftelsen om omorganisationen - (12 sidor) se även mötesanteckningarna - Elisabeth Thand Ringqvist ordf. Skärgårdsstiftelsens styrelse, Anna Waxin, VD

6. Gemensam diskussion om beredskap, trygghet och dricksvattenförsörjning, se mötesanteckningarna

7. Lägesbild från SIKO (2 sidor) se även mötesanteckningarna - Göran Lagerström, SIKO

8. Trafikförvaltningen, sjötrafikfrågor (11 sidor) se även mötesanteckningarna samt kompletterande info om Ö-kortet - Hans Edenfeldt och Andreas Adolpson (godstrafiken), Trafikförvaltningen Region Sthlm

9. Övrigt -

10. Möten år 2022

 • 1 december kl 13-15.15

2022-04-24 / Rapport transitboende på Svartsö

Uppdatering 23/4 2022! Rapport från transitboendet på Svartsö mm

Flyktingfamiljerna från Ukrainia, som fick en fristad på Svartsö Skärgårdshotell & vandrarhem, flyttar vidare under helgen. Några har dock fått annat boende och jobb i närområdet. Svartsö Skärgårdshotell & vandrarhem har alltså inte längre behov av stöd och tackar för all hjälp och bidrag under den här perioden.


Historik

Efter ett initiativ av lokala krafter på Svartsö öppnades ett transitmottagande för familjer från Ukraina på Svartsö Skärgårdshotell och Vandrarhem. Via länkarna nedan finns mer information och ett antal skärgårdsrelaterade artiklar 

Skärgårdsnotis 2. 2022-04-13: Rapport, tack för bidrag mm!

Skärgårdsnotis 1, 2022-03-14Här finns kontaktuppgifter och information!

Låt oss alla skärgårdsbor samverka och hjälpas åt med detta.

2022-04-14, Tidningen Skärgården, veckans krönika: Öppna era sommarstugor!

2022-04-14, Tidningen Skärgården: Fem frågor till Olena och Olexandr Horshkova

2022-04-10, SvD: ”Ukrainarna här skulle inte överleva utan oss”, reportage från Värmdö.

2022-04-03, Tidningen Skärgården: Flyktingar finner ro på Svartsö

2022-03-30, NVP: Krönika: Flickorna från Charkiv kommer aldrig att glömma ljuset på Svartsö

2022-03-28, NVP: Ön sluter upp för ukrainare på flykt

2022-03-24, DN: Skärgårdsbor gör om hotell till hem för flyktingar

2022-03-24, Tidningen Skärgården, veckans krönika: Människors medmänsklighet lyser som fyrbåkar i natten

2022-03-24, Tidningen Skärgården: Fem frågor till Patrik Lindgren...

2022-04-21 / Vad är en levande skärgård? Pilot Sthlms skärgård

Projektet kunskapsseminarier finns samlade här! Inspelade webbinarium från 21 april 2022 och från 29 november 2021.

Stort tack till er som deltog på Pilot Stockholms skärgårds digitala seminarium om en levande skärgård.

Och ett speciellt och varmt tack till er som presenterade och delade med er av olika perspektiv och intressanta berättelser!

För er som missade det har vi samlat projektets båda kunskapsseminarier ”Under ytan i Stockholms skärgård” och ”Vad är en levande skärgård?”, se länk ovan

Där finns länkar så att man kan se seminarierna i efterhand samt till presentationerna.                  

Tillsammans utgör de en grund för diskussioner om en livskraftig skärgårdsmiljö.

Tack igen och hoppas att se så många av er som möjligt på projektets ”Storforum” den 8:e juni, då vi bjuder in till att ta del av vad som hänt inom alla projektets pilotområden, dvs Pilot Stockholms skärgård, Södra Bottenhavet och det bohuslänska 8+fjordar.

 

¸..><((((º>.•´¯`•.¸¸..><((((º>.•´¯`•.¸¸..><((((º>.

Gustaf Almqvist

Handläggare till fiskefunktionen, projektledare Pilot Stockholms skärgård

Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för landsbygdsutveckling - fiske Box 22067

104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 17 49, 072-548 18 23

Fax: 08-654 70 63

Epost: gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se

Hemsida: www.lansstyrelsen.se/stockholm

2022-04-07 / Regionalt skärgårdsråd - extrainsatt för Ukraina

Diskussion hur respektive kommun och organisation arbetar med insatser till förmån för flyktingar från Ukraina.

Presentationer:

2022-02-03 / Regionalt skärgårdsråd

Tema:

Energiförsörjning och förbrukning med fokus på vindkraft och nytta för lokalsamhällena

Presentationer efter punkterna på dagordningen:


1. Mötet öppnas - Gustav Hemming, skärgårdsregionråd

2. Havsbaserad vindkraftspark utanför Sandhamn, se mötesanteckningarna - Niclas Erkenstål, Njordr AB, projekt Delta

3. Vindkraftparken Svenska Björn (1 kartbild), se även mötesanteckningarna - Ingemar Andersson, Cloudberrie Wind AB

4. Lägesbild från SIKO (9 sidor), se även mötesanteckningarna - Göran Lagerström och Sune Fogelström, SIKO

5. Gemensam diskussion om energiförsörjning, se mötesanteckningarna

6. Trafikförvaltningen, sjötrafikfrågor (14 sidor) - Hans Edenfeldt, Åsa Tivelius, Andreas Adolpson (fraktbidrag), Trafikförvaltningen Region Sthlm

7. Information om Regionala Serviceprogrammet (8 sidor) - Therese Strimell Flodqvist, RLK

Tips! Hitta metoder och tekniker för att använda energin så resurseffektivt som möjligt för både företag och samhälle:

8. Bredbandsinformation (12 sidor) - Peter Karnung, regionplanerare, Region Sthlm

9. Övrigt, se mötesanteckningarna

10. Möten år 2022

 • 7 april, extrainsatt regionalt skärgårdsråd för att diskuterar hur respektive kommun och organisation arbetar med insatser till förmån för flyktingar från Ukraina. Finns det några samverkansmöjligheter över kommun- och organisationsgränser?
 • 12 maj, studieresa Nämdöskärgården kl 11-15
 • 15 september kl 13-15.15
 • 1 december kl 13-15.15

2021-12-16 / Temanr 50 om strandskyddet, Tidn. Skärgården

Tidningen Skärgården bjuder på hela sitt temanr om Strandskyddet!

Ladda hem pdf:en nedan:

2021-11-25 / Regionalt skärgårdsråd

Tema: Livsmedel

Presentationer efter punkterna på dagordningen:


2. Lägesbild från SIKO - Göran Lagerström, SIKO - 2 bilder

3. Trafikförvaltningen, sjötrafikfrågor - Hans Edenfeldt, Åsa Tivelius - 10 bilder

4. Information om Central Baltics nya programperiod - Rebecka Frej, RLK - 35 bilder / se även mötesanteckningarna

5. Stockholms läns livmedelsstrategi, av Karin Eksvärd - Tove Ellingsen informerade, Regionen - 23 bilder

6. Ostmakeriet från Rindö - Anna Kälvebrand / se mötesanteckningarna

7. Agro Öst - Cilla Krantz, 23 bilder / se även mötesanteckningarna

8. Matlust - Helena Nordlund, 14 bilder / se även mötesanteckningarna

9. Lägesbild för kommunerna, se mötesanteckningarna

 • Norrtälje - Torkel Andersson
 • Nynäshamn - Nina Munters
 • Österåker - Joakim Tyrsköld
 • Södertälje - Bo Olsson / se även en skriftlig rapport här!
 • Värmdö - Deshira Flankör
 • Haninge - Ulla-Britt Öhman
 • Vaxholm - Malin Forsbrand
 • Skärgårdsstiftelsen - Ulrika Palmblad

10. Diskussion i helgrupp, se mötesanteckningarna

11. Möten år 2022

 • 3 februari kl 9-11.15
 • 12 maj (studieresa) kl 11-15
 • 15 september kl 13-15.15
 • 1 december kl 13-15.15

 

2021-11-21 / SIKO Höstmöte - Skärgårdsspaning 2022

Konferensen Skärgårdsspaning 2022 var en intensiv och engagerande aktivitet. En nutidsspaning kl 11-16 på Idöborg i Nämdöskärgården, Värmdö kommun.
SIKO tackar alla deltagarna för kloka synpunkter och inspirerande tankar!

Dagen inleddes med att Ulf Westerberg, ordf SIKO hälsade alla välkomna. Därefter visade entreprenörerna Villiam och Sanna hela sällskapet runt på Idöborg och berättade om öns historia, dagens konferens- och restaurangverksamhet och de framtida satsningarna.

Efter en god lunch tog själva mötet vid.

Presentationen här!

Dagens agenda, med sidhänvisning till presentationen:

 • Intro / sid 1-2
 • Göran Lagerström, SIKO, skärgården frå 50-talet och framåt / sid 3-20
 • Britt Fogelström, SIKO, trenden med flytt till tätort har vänt, jämförelse 2012-2020. Källa: Hit (och dit) flyttar svenskarna, SVT / sid 21-22
 • Sune Fogelström, SRF, skärgårdens energiutmaningar och framtidsutsikter / sid 23-35
 • Cilla Heurlin, Svartsö och Ö-rätt, framgångsrikt entreprenörssamarbete / sid 36-38
 • Lars Nyberg, Skärgårdens Trafikantförening, framtidens sjötrafik / sid 39-40
 • Anders Gullander, Bullandö/Möja, reflektion kring hel- och deltidsboende / sid 41-50
 • Calle Hamacher, Runmarö Lanthandel, e-handel mm / sid 51-52
 • Paulina Rytkönen, Södertörns högsskola, små och medelstora företag i skärgården, pandemins påverkan / sid 51-66
  Kunskapsseminarium via länk 30 november kl 9-11, Hur har coronapandemin påverkat besöksnäring i skärgården?

Efter fikat tog en diskussion vid med Lotten Hjelm, ordf SRF, som moderator.

För dig som missade konferensen – tala gärna med någon av de 26 deltagarna, från Tjockö i norr till Landsort i söder. Deltagarlistan här!

2021-11-12 SRF-möte 2021-11-14

SRF Representantskapsmöte

Äntligen kunde vi träffas IRL. Möte i Bohuslän, helgen 12-14/11, på Carlstens fästning, Marstrand.

Från SIKO deltog: Ulf Westerberg, ordf. Britt Fogelström, sekr. Nilla Söderqvist, v ordf. och Barbro Nordstedt som ersatte Björn Sjöblom (som fått förhinder) styrelseledamot SIKO, .

Från SIKO-området deltog också Lotten Hjelm, SRF:s ordförande och Sune Fogelström, styrelsedamot SRF

Rapport i dagboksformat på SRF-sajten här!

Helgens program:

Fredag 12/11

 • 19.30 samling på borggården för guidad visning av fästningen
 • 20.00 Middag
 • Tid för arbetsgrupper att samla ihop sig / mingel

Lördag 13/11

 • 07.30 Frukost
 • 09.00 Mötet öppnas med en YouTube-film "om ett digitalt möte var fysiskt",
 • 09.10 Presentation, genomgång av "driven", information
 • 10.30 Fika
 • 11.00 Rapporter från arbetsgrupperna
 • 12.00 Genomgång av påverkanstorget
 • 12.30 Lunch
 • 14.00 Påverkanstorget öppnar med föreningspresentationer och förbundets framtidsstrategi
 • 15.30 Fika
 • 16.00 fortsättning / Sammanfattning
 • 19.00 Middag med avtackning och underhållning

Söndag 14/11

 • 08.00 Frukost
 • 09.30 Bohusläns skärgårdsråd
 • 10.00 Representantskapsmöte
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Avslut 

2021-11-12 Kontaktombudsmöte SKVVF

Svealands Kustvattenvårdsförbund / Kontaktombudsmöte

Se det inspelade seminariet, punkterna 1, 2 och 4 (ca 1 timme). Punkt 3 se separat inspelning (ca 12 minuter), enlig nedan.

På programmet:

 1. Fokus på förbundets underlag och hur dessa kan använda, Jakob Walve
 2. Upplandsstiftelsen åtgärdsarbete i kustmynnande vattendrag och våtmarke, Tomas Loreth Remén
 3. Vaxholms stad: Lokalt åtgärdsarbete, Emma Mattsson. Se separat inspelning här! Presentationen här!
 4. Trosa kommun berättar om åtgärder för vattenhinder i fiskens vandring, Elin van Dooren

Slutligen hölls ett diskussionspass enligt frågeställningarna nedan:

Diskussionspass

 • Vilka är behoven av underlag för framtagande av LÅP? Vilka underlag saknas?
 • Hur hanteras påverkan från många källor och påverkan på olika skalor?
 • Hur dimensioneras lokala åtgärder när målen är svåra att nå med enbart dessa?
 • Hur ser processen med åtgärder ut i kommunerna?
 • Finns det tydliga utmaningar i åtgärdsarbetet? Om ja, vilken karaktär har de? Politiskt, organisatoriska, kan de lösas?

Mer om Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF, här!

FB: @SKVVF

2021-09-29 / Remissvar Sjötrafikutredningen, trafikbryggor, kollektivtrafik 2050

Sjötrafikutredningen, Riktlinjer trafikbryggor, kollektivtrafiken 2050

SIKO har per 2020-09-29 lämnat sitt remissyttrande på Stjötrafikutredningen.

2021-09-02 / Regionalt skärgårdsråd

Skärgårdsråd digitalt möte kl 11-13, ca 40 deltagare

Dagens skärgårdsråd hade fokus på sjötrafikfrågor och replipunkter.

Mötesanteckningar här!

Presentationer:

2. Sjötrafikutredningen del 1 - Sandra Jonsson, biträdande projektledare Regionen

3. Replipunktslyftet - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen

4. Trafikförvaltningen, busstrafik och replipunkter - David Lagneholm, Regionen

5. Trafikförvaltningen, sjötrafikfrågor - Hans Hedenfeldt, Åsa Tivelius, Mark Weiman, Regionen

6. Lägesbild från SIKO - Göran Lagerström, SIKO

7. Lägesbild för kommunerna, se mötesanteckningarna

 • Södertälje - Bo Olsson
 • Värmdö - Kristina Lång
 • Norrtälje - Torkel Andersson
 • Haninge - Ulla-Britt Öhman
 • Vaxholm - Malin Forsbrand
 • Österåker - Joakim Tyrsköld

8. Diskussion i helgrupp, se mötesanteckningarna

2021-09-01 / Medlemsmöte Bredbandsforum

Till alla Bredbandsföreningar

Välkomna som medlemmar i Byanätsforum ideell förening!
Nu har nätverket Byanätsforum blivit en ideell förening. För att vara en stark röst och en viktig part behöver vi ha så många som möjligt av landets runt 1000 bredbandsföreningar som medlemmar. Därför skickar vi nu bifogat vykort till er med mer information. Om ni inte redan är medlemmar i föreningen vill vi hälsa er välkomna att gå med.

Öppet medlemsmöte 1 september

Den 1 september inbjuder Byanätforum ideell förening till ett Öppet medlemsmöte både för er som är medlemmar och er som ännu inte är det.

Mötets tema är:

 • Vad vill vi med nya föreningen Byanätsforum.
 • Kvällen kommer bjuda på information om föreningen och ett samtal om vad föreningen ska arbeta vidare med framöver.

Varmt välkomna att delta!  

Här kan ni läsa mer om programmet och anmälan.

Med vänlig hälsning

Anna Johansson

Ledare Byanätsforum ideell förening

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

_______________________________

Tel: 010-479 77 49

Stortorget 7, 2 tr

111 29 STOCKHOLM
anna.johansson@helasverige.se

www.byanatsforum.se

#byanätsforum

2021-07-30 / Hållbarhetsstrategi 2022-2027, Region Stockholm

Region Stockholms förslag på hållbarhetsstrategi 2022-2027, diarienummer RS 2020–0779

 • Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, Remiss-PM (11 sidor)
 • Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm, följbrev (3 sidor)

SIKO:s remissvar

2021-06-04 / Remissyttrande T22

T22, remissvar 2021-06-04

SIKO har per 2020-06-04 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2022 (T22).

2021-05-28 / Svealandskustdagen

Mer om rapporten här!

 

Välkomna att ta del av ny kunskap om läget i havet längs Svealandskusten och åtgärder för bättre miljö.

 • Vad har hänt under det senaste året?
 • Vad är på gång?
 • Vilka goda exempel finns?

Webbinariet är baserat på den årliga Svealandskust-rapport som tas fram gemensamt av Svealandskustvattenvårdsförbund och Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Svealandskusten sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen. Den digitala versionen av rapporten kan du ta del av på
hemsidan.

Förbundssekreterare Frida Eik Öhman hälsar välkommen till Svealandskustdagen.

Moderator: Gun Rudquist, SU

Presentationerna, se nedan:

2021-05-27 / Webbinarium coronapandemin, Södertörn HS

Webbinarium kl 13-14.30:

Hur påverkar coronapandemin besöksnäringen på öar och i skärgården? Forskarna rapporterar.

SIKO har svarat på enkätundersökningen

Välkommen till undersökningen om ö- och skärgårdsföretagande under pandemin!

Läs mer om högskolans forskningsprojekt som bevakas på SIKO-sajten under "Andras projekt" här!