OM SIKO / SIKO:s valda representanter 2023

Kontaktuppgifter SIKO:s styrelse, på hemsidan här!

Kontaktuppgifter SIKO:s medlemsföreningar, på hemsidan här!


Representanterna väljs eller nomineras vid SIKO:s årsmöte för ett eller två år i taget:

Skärgårdarnas Riksförbund  representantskap

Gunilla Söderqvist, Nämdö
Anna Walter, Husarö

SIKO har ytterligare två platser, vars ledamöter utses inför varje möte.

Skärgårdarnas Riksförbund, förbundsstämma

Gunilla Söderqvist
Anna Walter

Varierar, se ovan

Varierar, se ovan

Exekutivkommittén, Länsstyrelsen

ordinarie: Göran Lagerström
ersättare: Gunilla Söderqvist

Regionala Skärgårdsrådet,

Region Stockholm

Gunilla Söderqvist, Nämdö 
Britt Fogelström, Möja
Göran Lagerström, Karsholm
Anna Walter, Husarö
Lars Nyberg, ordf Skärgårdens Trafikantförening

Skärgårdens Trafikantföreningen

Britt Fogelström, Möja
Gunilla Söderqvist, Nämdö

Skärgårdsstiftelsens styrelse, adjungerade

Göran Lagerström, Kasholmen
Åsa Norrman, Karklö

Svealands Kustvattenvårdförbunds styrelse

ordinarie: Gunilla Söderqvist, Nämdö

ersättare: Göran Lagerström, Karsholm

   

SIKO-representanter i styrgrupp
till BUD-projektet

BUD-projektet är avslutat
Projektledare var Sune Fogelström, Möja

SIKO:s Interkommunala skärgårdsråd

Nerlagt 2009, har ersatts av Region Stockholms Regionala skärgårdsrådet samt Länsstyrelsens Exekutivkommitté, se ovan