OM SIKO / SIKO:s valda representanter 2024

Kontaktuppgifter SIKO:s styrelse, på hemsidan här!

Kontaktuppgifter SIKO:s medlemsföreningar, på hemsidan här!


Representanterna väljs eller nomineras vid SIKO:s årsmöte för ett eller två år i taget:

Skärgårdarnas Riksförbund  representantskap

 Gunilla Söderqvist, Nämdö
 Björn Öberg, Landsort

 SIKO har ytterligare två platser, vars ledamöter utses inför varje möte.

Skärgårdarnas Riksförbund, förbundsstämma

 Gunilla Söderqvist, Nämdö
 Björn Öberg, Landsort

 SIKO har ytterligare två platser, vars ledamöter utses inför varje möte.

Exekutivkommittén, Länsstyrelsen

 ordinarie: Gunilla Söderqvist, Nämdö
 ersättare: Monica Pettersson, Möja

Regionala Skärgårdsrådet,

Region Stockholm

 Gunilla Söderqvist, Nämdö 
 Britt Fogelström, Möja
 Bosse Gesslein, Löparö
 Åsa Norrman, Karklö
 Lars Nyberg, ordf Skärgårdens Trafikantförening

Skärgårdens Trafikantföreningen

 Britt Fogelström, Möja
 Gunilla Söderqvist, Nämdö

Skärgårdsstiftelsens styrelse, adjungerade

 Åsa Norrman, Karklö

 Bo Gesslein, Löparö

Svealands Kustvattenvårdförbunds styrelse

 ordinarie: Gunilla Söderqvist, Nämdö

 ersättare: Björn Öberg, Landsort

   

SIKO-representanter i styrgrupp
till BUD-projektet

 BUD-projektet är avslutat
 Projektledare var Sune Fogelström, Möja

SIKO:s Interkommunala skärgårdsråd

 Nerlagt 2009, har ersatts av Region Stockholms Regionala skärgårdsrådet samt Länsstyrelsens Exekutivkommitté, se ovan