OM SIKO / SIKO:s valda representanter 2022

Kontaktuppgifter SIKO:s styrelse, på hemsidan här!

Kontaktuppgifter SIKO:s medlemsföreningar, på hemsidan här!


Representanterna väljs eller nomineras vid SIKO:s årsmöte för ett eller två år i taget:

Skärgårdarnas Riksförbund  representantskap

Ulf Westerberg, Möja
Björn Sjöblom, Yxlan

SIKO har ytterligare två platser, vars ledamöter utses inför varje möte.

Skärgårdarnas Riksförbund, förbundsstämma

Ulf Westerberg
Björn Sjöblom

Varierar, se ovan

Varierar, se ovan

Exekutivkommittén, Länsstyrelsen

ordinarie: Ulf Westerberg
ersättare: Britt Fogelström

Regionala Skärgårdsrådet,

Region Stockholm

Ulf Westerberg, Möja
Gunilla Söderqvist, Nämdö 
Britt Fogelström, Möja
Göran Lagerström, Kasholmen
Lars Nyberg, ordf Skärgårdens Trafikantförening

Skärgårdens Trafikantföreningen

Britt Fogelström, v ordf, Möja
Gunilla Söderqvist, Nämdö

Skärgårdsstiftelsens styrelse, adjungerade

Britt Fogelström, Möja

Göran Lagerström, Kasholmen

Svealands Kustvattenvårdförbunds styrelse

ordinarie: Göran Lagerström, Kasholmen

ersättare: Gunilla Söderqvist, Nämdö

   

SIKO-representanter i styrgrupp
till BUD-projektet

BUD-projektet är avslutat
Projektledare var Sune Fogelström, Möja

SIKO:s Interkommunala skärgårdsråd

Nerlagt 2009, har ersatts av Region Stockholms Regionala skärgårdsrådet samt Länsstyrelsens Exekutivkommitté, se ovan