Bredband / Nyheter 

Skärgården 2019-02-20

Under de senaste programperioderna har det byggts och byggs fibernät i hela skärgården.

Men i skiftet in i kommande programperiod är det stor risk att ett glapp i bredbandsstödet uppstår.

Ett samverkansmöte, på initiativ av SIKO:s bredbandsgrupp, bredbandsföreningarna och SRF, kom till stånd för att få lägesrapport
från respektive myndighet samt att få tillfälle att samverka och resonera kring drift, underhåll samt att karlägga/bygga igen de vita fläckarna.

Samverkansmöte torsdag 7 februari 2019 på Länsstyrelsen


 

Här hittar du länkar till de nyhetsbrev som gått ut per mail.

Bredbandsstöd 2015-2020 Senaste nytt!

Läs även nyhetsartiklar om det nya regelverket här!

Fiberföreningarnas sajter här!

Augusti 2014 Nytt regelverk!

April 2014

Dec 2013

Nov 2013

Sep 2013

Aug 2013

Maj 2013

Apr 2013

Feb 2013

Dec 2012

Nov 2012