Kontakta SIKO

Mejla oss gärna om du har något ärende du tycker vi ska ta upp eller om du vill kommentera eller bidra til vår verksamhet, eller kanske bara ställa frågor.

Dialogen med medlemmar och andra skärgårdsbor är värdefull för oss!

SIKO:s medlemsföreningar hittar du här!

SIKO:s styrelse hittar du här!


Skärgårdsförening som söker medlemmsskap i SIKO:

Föreningen skall i sina egna föreningsstadgar ha formuleringar som styrker att man arbetar mot samma mål som SIKO. Se SIKO:s stadgar här!

Ansökan bör vara kompletterad med föreningens stadgar samt de tre senaste styrelseprotokollen.

Välkommen med din ansökan!


SIKO arbetsutskott:

Ulf Westerberg, ordf

Möja Ström 423

130 43 Möja


Gunilla Söderqvist, v ordf www.siko.org.se

Nämdö Skärvassa 152

130 36 Nämdö


Britt Fogelström, sekr

Möja Ramsmora 118

130 43 Möja


Urban Gunnarsson, kassör

Sandgatan 3B

761 51 Norrtälje


Göran Lagerström, kommunikatör

Karsholm, Stavsuddaskärgården

Ditt namn

Din e-post

Din hemsideadress

Ditt meddelande