Framtidens sjötrafik 2025

SIKO:s samrådsmöten:

Då skärgårdstrafiken har ett komplext och stort trafikområde behöver SIKO förankra sitt yttrande för hela skärgården och genomförde därför tre samrådsmöten, digitalt via Skype enligt följande:

 • Samråd I: Tisdag 25 augusti 2020 kl 19.00, samrådsmöte Norra skärgården.
  Tre deltagare från Blidö-Frötuna Skärgårdsförening från öarna: Tjockö, Gräskö och Furusund/Söderöra. Mycket givande informationsutbyte!
 • Samråd II: Onsdag 26 augusti 2020 kl 19.00, samrådsmöte Mellersta skärgården
  Två deltagare från Svartsörådet samt en från Möjaskärgårdens Företagarförening. Återigen ett givande infoutbyte!
 • Samråd III: Torsdag 27 augusti 2020 kl 19.00, samrådsmöte Södra skärgården
  En deltagare från Runmarö Intresseförening, två från Nämdö Hembygdsförening och två från Utö Kontakt- och Intresseförening. Ytterligare ett givande infoutbyte!
  Södra skärgården har en långlinje från Stockholm som parallellt delas upp i Saltsjöbaden, Nacka och Tyresö Trinntorp, Tyresö. Denna linje passar Nämdö och norra Ornö betydligt bättre än Utö, vilket framgår i SIKO:s remissvar, se ovan.

Från SIKO deltog:

 • Britt Fogelström, Möja, som förde minnesanteckningar
 • Göran Lagerström, Stavsudda, moderator för samråden
 • Nilla Söderqvist, Nämdö, som har koll på det digitala
 • Ordf. Ulf Westerberg, Möja, deltog på de två första samråden

Anledningen att separera mötena är att förutsättningar och därmed åsikterna är väldigt spridda mellan skärgårdens olika delar. Respektive samrådsmöte hölls på en generell diskussionsnivå.

Trafikförvaltningens remissunderlag:

Debattartiklar i ämnet:


Skärgårdens Trafikantförening

Se remissvar, skrivelser mm till Regionens Trafikförvaltning - via länken här!