Årsmöte 2021, 7 mars - digitalt

Protokoll från SIKO:s styrelsemöten samt minnesanteckningar från AU finns under Protokoll/logga in

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Nilla Söderqvist

SIKO årsmöte sker digitalt den 7 mars med start kl 10.00. 

Kallelse:

Till SIKO styrelse och medlemsföreningar

Välkommen att delta i SIKO:s digitala årsmöte söndag 7 mars kl 10.00 – 15.00!

  • SIKO - Öppet webbinarium kl 10-12
  • Lunchpaus kl 12-13
  • SIKO - Föreningsstämma kl 13-15

SIKO:s årsmöte förmiddagspasset kl 10-12 / öppet möte:

Förmiddagspasset 7/3 kl 10.00 - 12.00, öppet möte

  • 10.00 - Välkomna, ordf Ulf Westerberg och sekreterare Britt Fogelström
  • 10:10 - SIKO:s nytillkomna medlemsföreningar presenterar sig.
  • 11.00 - Professor Anders Kiessling från Statens Lantbrukshögskola föreläser om lokal matproduktion.
    Presentationen som prdf: Cirkulär och småskalig matproduktion
  • 12.00 - 13.00 - Lunchpaus

Föreningsstämma 7/3 kl 13.00 - 15.00


 

Coronarapporter

Länsstyrelsen/Regionen efterlyser coronarapporter från SIKO:s medlemsföreningar/öar. Rapporterna mejlas till SIKO:s ordförande 


Medlemsinfo SIKO:s projekt Skärgårdsflytten, december 2020

Upprop och information kring SIKO:s projekt Skärgårdsflytten - skypemöte med medlemsföreningarna 15/12 2020

Minnesanteckningar och presentation:

Skärgårdsflytten - uppgift om kontaktpersoner samt kort text om respektive ö mejlas till Göran Lagerström