Uppdaterad 2023-03-21

Samarbetsaktörer / Nämdöskärgårdens Nationalpark

Naturvårdsverket har i samarbete med Länsstyrelsen påbörjat arbetet med att bilda en marin nationalpark i Nämdö yttre skärgård.

Läs mer på Länsstyrelsens sajt här!

  • På Länsstyrelse-sajten kan man anmäla sig till att få nyhetsbrev bland annat

Värmdö kommuns omlandsanalys / En undersökning under 2021 hur en nationalpark påverkar omlandet i Nämdöskärgården.

Nämdö Green Archipelago, nämdöbornas nybildade förening, tittar på hur Nämdö med skärgård kan bli ett Biosfärområde. På NGA-sajten finns de senaste om förstudien att bilda ett Biosfärområde.

Ett samrådsorgan bildades i slutet av 2022, Nämdö skärgårdsråd. "Dialogmöten" sker med Länsstyrelsens bildandegrupp samt Värmdö kommun.

Bildandegruppen informerar på Värmdö skärgårdsråd samt har egna infomöten med inbjudan via Länsstyrelsens sajt för nationalparksbildandet.