Nämdöskärgårdens Nationalpark

Naturvårdsverket har i samarbete med Länsstyrelsen påbörjat arbetet med att bilda en marin nationalpark i Nämdö yttre skärgård.

Läs mer på Länsstyrelsens sajt här!

  • På Länsstyrelse-sajten kan man anmäla sig till att få nyhetsbrev bland annat

Samtidigt utför Värmdö kommun en omlandsanalys och nämdöborna har bildat en ny förening,
Nämdö Green Archipelago, som tittar på hur Nämdö med skärgård kan bli ett Biosfärområde.