PRESS / SIKO i tidnings- och webbartiklar genom åren

Denna sida uppdateras med nya och äldre artiklar (när de hittas). Tipsa gärna!


 

SIKO-insändare

2024-03-14

Insändaren publicerad 14 mars 2024 i Tidningen Skärgården nr 11:

Levande skärgård året runt – en fantastisk plats att bo på

SIKO, Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation, arbetar för en levande skärgård, där det går att leva, bo och verka året runt.

SIKO har 14 medlemsföreningar från Arholma till Landsort och har precis haft sitt 54 årsmöte (9 mars 2024)

Vi har erfarenhet av att det från många håll, i ord, finns en god uppslutning kring begreppet ”levande skärgård”.

Det är glädjande, men det finns även en annan bild under den verbala ytan.

Aktuella exempel är PostNord och Apoteket, som inte längre vill leverera medicin och gods på pall till skärgården och Skärgårdsstiftelsen som inte längre har lokal närvaro i skärgården. Andra exempel är Regionens och kommunernas upphandlingar av sjötrafik – inget värde sätts på lokala tjänster som kan minimera tomturer och även använda lokal infrastruktur i form av bryggplatser, natthamnar mm. Lokalt levererade tjänster är mindre miljöbelastande.

Något som även Jan Olsén lyfte fram i förra veckans utmärkta insändare om Skärgårdsstiftelsen.

FOKUS MÅSTE skifta från smygande försämringar till en tillväxttro som bryter trenden med avfolkning. Stockholms skärgård är en fantastisk plats att bo på för ung som gammal. Nya försörjningsmöjligheter finns att ta till sig. Det ”gripbara samhället” där du oftast känner människorna omkring dig, skänker trygghet och lugn.

Tänk om och när:

  • Bostadsprojekten för utflyttare på Svartsö och Möja blivit verklighet och följs av fler bostadsprojekt
  • SL inför basturlistor och lyckas göra båt- och landtrafik skarvlös och inte minst informerar om ”hela resan” (båt och buss) i turlistorna
  • Skärgårdsskolorna får finnas kvar och även välkomnar barn från fastlandet, som behöver en lugnare miljö. Samtidigt som även nödvändiga skolskjutsar integreras med undervisningstiden.
  • Skärgårdsjordbruken får det stöd och den uppskattning de förtjänar – utan jordbruk och djurhållning försvinner skärgårdarnas kulturlandskap
  • Riksdagen prioriterar en levande Östersjö och kustfiske framför storskaligt industrifiske
  • Miljömässig hållbarhet och beredskap alltid finns med som parametrar i beslutsunderlaget vid politiska beslut och upphandlingar.
  • Postnord och Apoteket erbjuder sina tjänster med samma självklarhet till skärgården och annan glesbygd som till storstadsområden
  • Världens mest välbevarade hemlighet – att skärgården är öppen året runt, för de som bor där – inte är en hemlighet längre för de som ännu inte bor där.

Välkommen att bo och verka i vår levande skärgård!

Gunilla Söderqvist, ordförande och Britt Fogelström, sekreterare i SIKO, Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation


 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)