Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2023-09-10 - 2023-09-12 Oravi #7, Bobarhet/Offentlig service

2023-09-10

SIKO rapport från Habitability Workshop, Offentlig service (Livsmiljönätverket)

Läs mer om Habitability, Åbo Akadem här!

Temanätverkets 7:e träff, rapport Åbo akademi här!

Tid: 10 – 12 september 2023

Plats: Oravi (i Saimenområdet i Finland)

Deltagare: ca 40 personer från skärgårdsnätverk i Finland (habitability-nätverket, representanter från biosfärområden och Leaderområden mm).
Från SIKO deltog Nilla (Nämdö) och Britt (Möja).

Program

Söndag 10 september

Chartrad buss från Åbo via Lahtis, Savonlinna och Nyslott till Oravi

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Habitability

Laitaatsilta ångbåtsbrygga vid ett varvsområde strax före Nyslott. Ångbåtstrafiken utgjorde en viktig del av sjötrafiken i Saimen genom tiderna.

 • Incheckning och info om Saimaa Holiday Oravi. Här talar alla finska men värdinnan är ursprungligen från staden Vasa och svensktalande.

Foto: Habitability

Måndag 11 september

 • Introduktion till habitability-nätverket
 • Presentation av de olika skärgårdsområdena, SIKO:s presentation finns här!
 • Bobarhetsverktyget, delområdet Offentlig service
 • Paneldiskussion om samspelet mellan Saimens skärgårdsdelar och kommunerna. Oravi kommundirektör, ordförande och byaombudet i Oravi byaförening, byaombud, kommunsekreterare och koordinator i Savonlinna stad deltar.

Foto: Britt Fogelström Foto: Habitability

 • Besök på Juvola skola. Möte med både skolans elever och de två lärarna. I skolan finns två grundskolegrupper: klasserna 0–2 och 3–6 med totalt 36 elever. Skolan riskerar att stängas nästa år. När barnen var ute på rast fördes en diskussion bland deltagarna hur viktig skolan är för bygden.

Foto: Britt Fogelström Foto: Habitability

 • Besök hos en fiskare som berättar om fiskerinäringen i Saimen.

Foto: Britt Fogelström Foto: Nilla Söderqvist

 • Besök på Byahuset Päiväkumpu, ett skolhus från 1930-talet och som nu tjänar som mötesplats för byn med bibliotek, gym och samlingsrum.

Foto: Habitability

 • Sibbos bobarhetsanalys presenteras av Sibbo skärgårdsdelegation. Hela gruppen för därefter en diskussion om bobarhetsverktyget.

 Foto: Habitability Foto: Habitability

På kvällen en god middag på anläggningen i Oravi. Våra övernattningsstugor var försedda med bastu, badbrygga  - och roddbåt.

Foto: Pia Prost Foto: Cecilia Lundberg

Tisdag 12 september

På hemvägen från Oravi tog bussen en liten omväg via Saimaa Geopark med strålande utsikt, därefter lunchstopp i Lahtis och sen vidare till Åbo.

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Habitability Foto: Britt Fogelström

 

Reflexioner och lärdomar

 • Skärgårdskommuner i Saimen området – det finns tre skärgårdskommuner i sjöområdet (utan kontakt med Finska viken). Där bor bland annat 500 personer på öar utan fast landförbindelse, så utmaningar och villkor är väldigt lika våra skärgårdar.
 • Habitability (bobarhetsverktyget) Att vara bobar (bobarhet/habitability) betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap, och så vidare – det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.
  Att göra en bobarhetsstudie för en ö är ett omfattande arbete och handlar om att analysera och ta fram fakta (till exempel statistik) om förutsättningarna nämnda ovan.
  Genomförda bobarhetsstudier har visat sig användbara i kommunikation med kommuner och myndigheter, när man efter genomförd bobarhetsanalys vill gå vidare med handlingsplaner för utveckling.

  Nämdö har arbetat med metoden bobarhet dels inför uppstarten av Nämdö Green Archipelagos förstudie till Biosfärområde, ledd av Christian Pleijel, samt när Värmdö kommun genomförde en omlandsanalys inför Naturvårdsverkets utredning att bilda en marin nationalpark av den yttre delen av Nämdöskärgården med Christian Pleijel, Åbo Akademi, och Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen, som projektledare.
 • Skärgårdsskolor Nedläggningshot känns igen från våra skärgårdar och är det stora problemet. Att besöka en skärgårdsskola är i övrigt en väldigt positiv upplevelse – trygga, glada barn som gärna svarar på besökarnas frågor och engagerade lärare. 
 • Byförening Oraviregionens byaförening arbetar för hela områdets invånare, främjar byns intressen och utvecklar regionens livskraft. Byaföreningen bedriver mycket lobbyverksamhet för både fastboende och fritidsboende och håller regionen aktiv. Byaförening är mycket aktiv, med en verksamhet som påverkar alla som bor på orten. Oravi blev Årets by i Södra Savolax 2020. 
 • Miljö och fiske Stor miljömedvetenhet. Stor prioritet på att värna Saimen vikaren, en saltvattensäl som här lever i sötvatten, vilket är unikt.
  Det fiskas siklöja och gädda, vilket inte verkade vara i kris (det serverades stekt filéad gädda, fisksoppa på gädda och gäddfärsbiffar), men samtidigt var budskapet att fisket varit bättre förr.
  Fisketurismen fungerade, men de tidigare ryska fisketuristerna var nu ersatta av tyskar, holländare osv.
 • Personliga lärdomar och reflexioner Väldigt mycket kring utmaningarna med skärgårdsutveckling känns igen. Stor åldersspridning på deltagarna (skärgårdsbor verkar inte gå i pension i Finland heller!), men extra positivt att det var bra representation även av yngre och ”mitt i livet” personer.

  En tillgång för skärgårdsutveckling och levande skärgård är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi där tvärvetenskaplig kunskap inom skärgårdsrelaterad forskning finns. Flera av de som arbetar i Åbo akademis skärgårdsprojekt bor själva i skärgårdarna.

 

Möja 2023-09-14

Nilla Söderqvist och Britt Fogelström

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)