Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2023-12-05 - Kontaktombudsmöte, Svealands Kustvattenvårdsförbund

2023-12-05

Den 5 december 2023 genomför förbundet ett kontaktombudsmöte för att öka kunskapen om lokala och regionala aktiviteter inom kustvattenvård, stärka och lyfta lokalt engagemang samt underlätta kommunikationen mellan medlemmar.

Dagens program:

  • Syreprojekt och storskalig vätgasproduktion med Baltic Sea Oxygenation and the Super-Green Hydrogen Economy. Pilotområde söks i Stockholms skärgård eller Ålands skärgård. / Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet - presentationen här!
  • Lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan med samverkan mellan fem kommuner inom förbundet. Summering av resultat och framtida arbete.
    Katarina Forslöw, Miljöförvaltningen, Stockholms stad med kommentarer av Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet och Joakim Lücke, SVOA, Stockholm Vatten och Avfall - presentationen här!
  • Vilka krav på miljöövervakning följer av vattendirektivet? Miljöövervakningen utgör grunden för att avgöra om målen i vattendirektivet uppnås (i Sverige infört som miljökvalitetsnormer, MKN). Men vilka krav ställs egentligen på denna övervakning? Hur ska den utformas vid olika typer av påverkan? Vem är ansvarig för att övervakningen genomförs? / Niklas Hanson, Miljöövervakningsenheten, Havs- och vattenmyndigheten - presentationen här!

Inbjudna är medlemmarnas kontaktombud, förbundets beredningsgrupp och styrelse.

Svealands Kustvattenvårdsförbund

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)