Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2024-02-15 Regionalt skärgårdsråd

2024-02-15

Sidan uppdaterad 2024-03-09

Regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset kl 15.30 - 17.30

Tema: Regionala serviceprogrammet, kommersiell service och urvecklingsprojekt i skärgården

Dagordning:


 1. Mötet öppnas - Gustav Hemming (C), ordförande
 2. Skärgårdens Exekutivkommittén - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
 3. Grundläggande kommersiell service från ett skärgårdsperspektiv. / Presentationen här!
  Lägesbild från SIKO - Gunilla Söderqvist, SIKO
 4. Regionalt serviceprogram och finansiering för grundläggande kommersiell service. / Presentationen här!
  Strategiskt arbete för ökad tillgänglighet till kommersiell service i skärgården - Alvin Planman, Regionledningskontoret
 5. Service- och trygghetspunkt (SOT) i skärgård. / Presentationen här!
  Info om förstudie om att stärka den grundläggande kommersiella servicen i händelse av samhällsstörning - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm
 6. Grundläggande kommersiell service från ett nationellt perspektiv. / Presentationen här!
  Nationellt perspektiv på grundläggande kommersiell service och Tillväxtverkets samordnande uppdrag - Liv Edström, Tillväxtverket (deltar via länk)
 7. Projektfinansiering för skärgårdsutveckling.
  Central Baltic, anslaget för regional hållbar tillväxt och skärgårdsutveckling samt LEADER-finansiering - Josefin Jackson, Regionledningskontoret
 8. Sjötrafik ur ett skärgårdsperspektiv. / Presentationen här!
  Lägesbild från sjötrafiken - Thomas Sandering och Andreas Adolfsson, Trafikförvaltningen
 9. Övrigt och mötet avslutas.
  Frågor anmäls i förväg - Gustav Hemming

Kommande mötesdatum Regionala skärgårdsrådet 2024

 • fredag 17/5 kl 13-15
 • torsdag 26/9 kl 10-12
 • fredag 29/11 kl 10-12

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)