Rapporter, remissvar och yttranden


Se även SIKO:s presentation SKÄRGÅRDSKUNSKAP

som uppdateras vartefter och finns här!


2024-05-17 Regionalt skärgårdsråd

2024-05-17

Sidan uppdaterad 2024-07-05

Regionala skärgårdsrådet i Landstingshuset kl 13.00 - 15.00

Tema: Samrådsförslag ny regional utvecklingsplan

Samrådsförslag ny regional utvecklingsplan ute på remiss till 30 september 2024 (RUFS2060)

Dagordning:


  1. Mötet öppnas - Gustav Hemming (C), ordförande
  2. Ny regional utvecklingsplan - Jenny Carlsson Widell och Ellen Irenaeus, Regionledningskontoret / Presentationen, 28 sidor
  3. Skärgårdens Exekutivkommittén, beredskap - Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen Stockholm / Presentationen, 5 sidor
  4. Lägesbild från SIKO - Gunilla Söderqvist SIKO / Presentationen, 11 sidor
  5. Kollektivtrafik ur ett skärgårdsperspektiv - Helene Jacobsson och Thomas Sandering, Trafikförvaltningen / Presentationen, 15 sidor
  6. Övrigt och mötet avslutas 

SIKO hade med sig några exemplar av Svealands Kustvattenvårdsförenings årsrapport 2024 för utdelning.

Bo Ohlson, Södertälje, delade ut Magasinet Utflyktsvägen 2024/2025

Gustaf Almqvist, Länsstyrelsen, påminde om Aktörsforum 12 den 18 juni + eventet vid Stureplan samma dag, med målet att sprida kunskap om strömmingens nyckelroll i skärgårdens och Östersjöns ekosystem.


Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)